۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۱, شنبه

گزارش تصویری بازار ماهی فروشان رشت

پنجشنبه- ۲۶ فروردین ماه ۱۳۸۹ خورشیدی - داوود خانی خلیفه محله
عکس هایی از عرضه ماهیان دودی در بازار بزرگ ماهی فروشان رشت


عکسی از عرضه خاویار ماهی( اشبول یا اشبلان ماهی) در بازار بزرگ ماهی فروشان رشت

عکس هایی از عرضه کاس کولی ( اسلک کولی) در بازار بزرگ ماهی فروشان رشت


عکس هایی از عرضه سیاه کولی( شاه کولی) در بازار بزرگ ماهی فروشان رشت


عکسی از عرضه ماهی سفید در بازار بزرگ ماهی فروشان رشت


۱ نظر: